Vergoeding zorgverzekeraar

Dieetadvisering wordt in 2023 voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt ongeveer neer op zes consulten. Dit telt voor volwassenen (boven 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico. Voor verzekerde onder de 18 jaar geldt het eigen risico niet. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijg je eventueel meer dieeturen vergoed. Je kunt dit nakijken in de polis van je zorgverzekering*.

Ketenzorg

Wanneer je gediagnosticeerd bent met diabetes, COPD of een verhoogde kans op hart- en vaatziekte (CRM) hebt, is er een regeling genaamd ketenzorg. Hierin werken zorgverleners samen om jou zo goed mogelijk te helpen. Vraag aan je huisarts voor een verwijzing binnen de ketenzorg. De kosten voor het dieetadvies worden dan vergoed, zonder dat je eigen risico wordt aangesproken.

Behandeltijd

Een consult bestaat uit de tijd dat je persoonlijk contact hebt gehad met ons. Het individueel dieetvoorschrift bestaat uit de tijd die wij o.a. nodig hebben om jouw persoonlijk advies op te stellen, gegevens in het dossier te noteren, verwijzers te informeren etc. Hier ben je doorgaans niet bij aanwezig. De behandeltijd wordt altijd afgerond op een heel kwartier.

 

'Een investering in een gezonde toekomst'

Gecontracteerde zorgaanbieder

Food2Lifestyle is een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat wij als praktijk contracten hebben afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij direct declareren bij de zorgverzekering en ontvang je geen factuur van ons. Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij Ketenzorg Arnhem.

Direct toegankelijk

De diëtist is direct toegankelijk. Dit houdt in dat je in principe geen verwijsbrief nodig hebt van je (huis)arts om langs te komen. Als tijdens de screening bijkomende gezondheidsklachten gesignaleerd worden, adviseren we je alsnog naar de huisarts te gaan.

Tarieven 2023

Voor zorg die niet uit de basisverzekering, aanvullende verzekering of ketenzorg kan worden gedeclareerd, rekenen wij onderstaande tarieven.

Intake consult
Contact: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift:
30 minuten
€ 121,26
Vervolgconsult
Contact: 30 minuten
€ 40,42
Vervolgconsult kort
Contact: 15 minuten
€ 20,21
Telefonisch/Skype vervolg
Contact: 15 minuten
€ 20,21
Huisbezoek toeslag € 31, 09

Als het consult wel via de zorgverzekering wordt gedeclareerd, wordt het tarief van de zorgverzekeraar gehanteerd waarbij je verzekerd bent. Wij kunnen je altijd informeren over eventuele kosten. Neem bij twijfel of onduidelijkheid gerust contact met ons op.

* Kijk altijd in je eigen polis, hoe je verzekerd bent voor dieetvergoeding. Zie ook onze algemene voorwaarden.