Vergoeding zorgverzekeraar

Dieetadvisering wordt in 2018 voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt ongeveer neer op zes consulten. Dit telt voor volwassenen (boven 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico. Voor verzekerde onder de 18 jaar geldt het eigen risico niet. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijg je eventueel meer dieeturen vergoed. Je kunt dit nakijken in de polis van je zorgverzekering*.

Ketenzorg

Wanneer je gediagnosticeerd bent met diabetes, COPD of een verhoogde kans op hart- en vaatziekte (CRM) hebt, is er een regeling genaamd ketenzorg. Hierin werken zorgverleners samen om jou zo goed mogelijk te helpen. Vraag aan je huisarts voor een verwijzing binnen de ketenzorg. De kosten voor het dieetadvies worden dan vergoed, zonder dat je eigen risico wordt aangesproken.

'Een investering in een gezonde toekomst'

Gecontracteerde zorgaanbieder

Food2Lifestyle is een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat wij als praktijk contracten hebben afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij direct declareren bij de zorgverzekering en ontvang je geen factuur van ons. Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij Ketenzorg Arnhem.

Direct toegankelijk

De diëtist is direct toegankelijk. Dit houdt in dat je in principe geen verwijsbrief nodig hebt van je (huis)arts om langs te komen. Let op, er zijn een aantal zorgverzekeraars (CZ/ Delta Lloyd/ OHRA en De Friesland) die de behandeling alleen vergoeden met een verwijsbrief. Als tijdens de screening bijkomende gezondheidsklachten gesignaleerd worden, adviseren we je alsnog naar de huisarts te gaan.

Tarieven 2018

Voor zorg die niet uit de basisverzekering, aanvullende verzekering of ketenzorg kan worden gedeclareerd, rekent Food2Lifestyle onderstaande tarieven.

Consult Directe tijd Indirecte tijd Tarief
Intake consult 30 minuten 30 minuten € 60,-
Vervolgconsult 20 minuten 10 minuten € 30,-
Telefonisch/Skype vervolg consult 10 minuten 5 minuten € 15,-
Huisbezoek intake consult 30 minuten 45 minuten  € 75,-
Huisbezoek vervolgconsult 30 minuten 15 minuten € 45,-

Als het consult wel via de zorgverzekering wordt gedeclareerd, wordt het tarief van de zorgverzekeraar gehanteerd waarbij je verzekerd bent (dit komt ongeveer overeen met onze eigen tarieven). Deze tarieven worden jaarlijks door elke verzekeraar bepaald. Wij kunnen je altijd informeren over eventuele kosten. Neem bij twijfel of onduidelijkheid gerust contact met ons op.

* Kijk altijd in je eigen polis, hoe je verzekerd bent voor dieetvergoeding. Kom je er niet uit, dan kunnen we altijd helpen. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Behandeltijd

Een consult bestaat uit twee onderdelen:
Directe tijd: De tijd dat je persoonlijk contact hebt gehad met de diëtist.
Indirecte tijd: De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om jouw persoonlijk advies op te stellen, gegevens in het dossier te noteren, verwijzers te informeren etc. Hier ben je doorgaans niet bij aanwezig. De behandeltijd wordt altijd afgerond op een heel kwartier.